3 MAYIS DÜNYA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNÜ KUTLU OLSUN …!

3 MAYIS DÜNYA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNÜ KUTLU OLSUN …!
3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü tüm basın emekçileri ile ifade özgürlüğüne, bilgi alma hakkına sahip ve çoğulculuğa sahip çıkan tüm halkımıza kutlu olsun…03.05.2019 00:40
İktidarın, halkın doğru ve yansız bilgi edinme hakkını sağlamada, düşünce ve ifade özgürlüğünü genişletmede, basın sektöründe sendikal örgütlenme çalışmalarına destek vermesi gerekirken, Türkiye'nin basın özgürlüğüne saygı açısından 175 ülke arasında 127. sırada gösterilmesi yapılan uygulamaların bu bağlamda olmadığının kanıtı olmaktadır.
3 Mayıs bu yıl da basın özgürlüğünün önündeki engeller ve gazetecilerin giderek büyüyen sorunları ile karşılanmakta, salt mesleğini yaptığı ve düşüncelerini özgürce ifade etmeye çalıştığı için öldürülen ya da tutuklu yargılanan basın mensupları ile ilgili soruşturma ve kovuşturmalar uzamakta ama saydamlaşmamaktadır. Bugün Türkiye'de ise 9'u yazı işleri müdürü olmak üzere 36 gazeteci ve yazarın 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününü cezaevlerinde karşılaması bu durumun en önemli kanıtıdır.
Büyük risk taşıyan meslekler arasında sayılan gazetecilerin yıpranma hakları ellerinden alınmış, ekonomik kriz gerekçe gösterilerek işten çıkarmalara hız verilmiştir. Siyaset-medya-sermaye ilişkilerinde karşılıklı çıkarlar göz önünde tutularak gazetecinin denetim işlevi baltalanmaya çalışılmış, gazetecileri iş takipçisi ya da tetikçi konumuna indirgeyecek uygulamalara kapı açılmıştır. Sendikal örgütlenmede batı standartları gözetilmemiş, gazetecilerin meslek örgütlerini seçme özgürlüklerine gazete yöneticileri ve patronları tarafından ket vurulmaya devam edilmiştir.
Demokrasinin tüm kurum ve kuralları ile yerleştiği, basın özgürlüğünün ve düşünceyi ifade özgürlüğünün bireylerin en doğal hakkı olarak kabul edildiği bir Türkiye için tüm gazeteciler mücadeleye devam etmelidir.

Basın Özgürlüğü Kavramı
Basın özgürlüğü, Birleşmiş Milletler tarafından; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde ilan edilen, birçok ülke tarafından kabul edilen bir haktır. Basın özgürlüğü, ülkeden ülkeye daha değişik şekillerde uygulanabiliyor. Özgür Basın, demokratik sistemin korunması ve güçlendirilmesinde son derece önemli bir unsur olma özelliğini taşıyor ve insan haklarına dayalı ve demokratik bir toplumsal ve siyasal düzen özlemimizin gerçekleşmesi yolunda önemli yapı taşlarından birini oluşturuyor.
Ayrıca demokratik siyasetin oluşturulmasının temel koşullarından biri olan basın özgürlüğü denildiğinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10’uncu maddesi ve Terörle Mücadele Yasası akıllara geliyor. Bugün dünyada 63 ülkede basın özgürlüğünden söz etmek mümkün değil. Türkiye ise aralarında Nikaragua, Tanzanya, Kuveyt gibi ülkelerin yer aldığı ‘kısmen özgür’ ülkeler kategorisinde bulunuyor. Basın özgürlüğü alanında Finlandiya, Belçika ve İzlanda ilk üç sırayı alırken, Almanya da 17. sırada bulunuyor. Avrupa Birliği adayı Türkiye, Batı Avrupa ülkeleri arasında basın özgürlüğü alanında en alt sırada yer alıyor.

Etiketler: İYAD - sosyal medya - Twitter - Diktatörlük - tescil - kapatmak - sansür - CHP - Genel Başkanı - Kemal Kılıçdaroğlu - Recep Tayyip Erdoğan - MHP - Devlet Bahçeli -

Diğer HABER haberleri

  • PAYLAŞ