sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop

Veeeee İŞTE: MÜCADELENİN SONUCU...

Veeeee İŞTE: MÜCADELENİN SONUCU...
Shop for the latest sex toys and lingerie online. Adult toym egastore is the online retailer that Americans come to for everything adult, sourced from over 100 top international brands. With everything from vibrators to dildos | lingerie to bondage, our range of over 12,000 products has something for every body.

SPK'dan derneğimizce alınan sağlıklı bilgilere göre hisselerimiz 19/01/2015 tarihi itibari ile borsada işlem görmeye yada isdemir tarafımdan değeri üzerinden alınması gerektiği kesinleşti...07.12.2014 08:40

İSÇEİD Başkanı Bayram Özarslan'ın son açıklaması aşağıdadır.
Sayın Hissedarlar; SPK'dan derneğimizce alınan sağlıklı bilgilere göre hisselerimiz 19/01/2015 tarihi itibari ile borsada işlem görmeye yahut isdemir A.Ş tarafımdan değeri üzerinden alınması gerektiği hususu kesinleşmiş ve bu konuda resimde de görüldüğü gibi İsdemir A.Ş uyarılmıştır. 2105 ilk 6 ayı içerisinde hisselerimizin maddi karşılığını alacağımız netleşmiştir. Eğer ki SPK'ya bir baskı sonucu tarih değişimi yapılmaz ise tüm hissedarlara bu karar hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonraki amaç 12 yıllık geçmiş kâr payı ve 3 adet usülsüz bedelli sermaye artış kararının iptal davası ve yeni hak arama mücadelesidir. Bu mücadeleye tüm hissedarların katılımını bekliyoruz. 
İsdemir Dernek Başkanı Bayram Özarslan SPK'NIN İSDEMİR'E GÖNDERDİĞİ EN SON KESİN KARAR ÖZETİDİR...


Gerekirse İSDEMİR'in Giriş Çıkış Kapılarını İşgal Ederiz!...
İSÇEİD Başkanı Bayram Özarslan, bir hafta önce dernek binasında bir basın toplantısı düzenleyerek, Hissedarlar toplantısında alınan kararları kamuoyu ile paylaştı. Açıklamasına "İSÇEİD'den; Oyak ile İsdemir’e; Çelik-İş ile Türk Metal İş Sendikası’na ve Ak Parti İktidarına uyarıdır" diyerek başlayan Özarslan, hissedarlar toplantısında alınan kararları şöyle sıraladı:
* ÖYK Karar ve Devir Sözleşme maddeleri gereği, 2002 ile 2008 arası İSDEMİR’de yapılan tüm yatırım giderlerinin İSDEMİR tarafınca karşılanması gerekirken, buna uyulmayıp usulsüz yapılan 3 adet bedelli sermaye artışıyla İSDEMİR’in Hisse miktarını arttıran ve biz Hissedar yüzdesini  % 11 den % 7.8’e düşüren kararların iptali için Dava açılması.
* İSDEMİR’ce 2002’den bu güne hissedarlara dağıtılmayıp, 2002-2008 arası yapılmış yatırım finansmanında kullanılan Hissedarlara ait kar paylarının tespitiyle, Hissedarlara yasal faiziyle dağıtımı için dava açılması.
* Dernekçe açılacak bu dava masraflarının karşılanması için tüm hissedarların davaya iştirakle maddi katkı yapma çalışmasının başlatılması.


* İSDEMİR Yönetimince, Hissedarlara ait Hisselerin borsada veya gerçek değerinin ödenerek şirketçe alınma doğrultusunda karar alınmama durumunda; Mart-2015 de Doğuş Kapı önünde 2.ci Çadırlı Eylem’in başlatılması ve gerektiğinde üretimle bağlantılı başta Doğuş kapı olmak üzere tüm Giriş-Çıkış Kapılarının yasal işgalle kapatılması.
* İSDEMİR’de çalışan 1500’e yakın hissedarın Hisse hakkını hiçbir zaman savunmayıp, İSDEMİR çalışanın da haklarını savunma değil sırf aylık 400-500 bin TL. aidatlarını kapma peşinde koşan ve TİS yetkisizliğine düşmeleri durumunda da 5.000’e yakın çalışanı tamamen işverenin keyfi vicdanına bırakacak Çelik-İş ve Türk Metal-İş Sendika yönetiminin kınanması ve uyarılmasına.
* 12 yıldır bir fiil iktidarda olmasına rağmen, 2002’den bu güne 11.460 Ailenin hisse sorunumuzu çözmeyen iktidar partisi AKP’nin, 2015 Genel seçim propaganda başlama tarihine kadar yine bu sorunumuzu çözmez ise; Derneğimiz öncülüğünde Hissedarın katılımıyla, İskenderun başta olmak üzere Hatay ve Osmaniye de açacağı merkez seçim bürolarının süresiz işgal edilmesi ve AKP’nin desteklenmemesi kararları alınmıştır.

BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI'ından Açıklama...
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (İSDEMİR) sermayesinde bulunan %100 oranındaki kamu hissesinin Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’ye (ERDEMİR) devrine ilişkin 08.02.2001 tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile 31.01.2002 tarihli sözleşme hükümleri doğrultusunda, İSDEMİR’in %11 oranındaki hissesi 14.12.2002 tarihinde İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Çalışanları Yardımlaşma Sandığı Vakfı’na (İsdemir Vakfı) devredilmiş ve bu hisselerin Vakıf tarafından hazırlanan yönetmelik çerçevesinde, 01.06.2002-14.12.2002 tarihleri arasında İSDEMİR bordrosunda yer alan çalışanlara eşit oranda ve bedelsiz olarak kayden dağıtımı yapılmıştır. Ancak, 01.06.2002 tarihinden önce şirkette çalışan bir kısım personel ile taşeron firma işçileri tarafından açılan davalarda mahkemelerce, bu işçilerin de bedelsiz hisse dağıtımından yararlandırılmalarına karar verilmesi üzerine, yapılan hisse dağıtımı işlemi iptal edilmiş ve İsdemir Vakfı tarafından 29.11.2012 tarihinde 10.954 kişiye bedelsiz hisselerden yararlanma haklarının bulunduğuna dair belgeler verilmiştir. Sermaye artırımlarında hisselerine düşen oranda ödemede bulunan 506 kişiye ayrıca, artırım oranında hisseden yararlanma hakları olduğuna dair belgeler teslim edilmiştir. İsdemir Vakfı daha sonra Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunarak hisselerin hak sahipleri adına tescil edilmesini istemiştir. Sermaye Piyasası Kurulu 13.12.2013 tarihinde, ortaklık hakkı kazanan kişilerin İSDEMİR pay defterine kaydının yapılması gerektiğine karar vermiş ve bu karara istinaden İSDEMİR’e müracaatta bulunan hak sahipleri, pay miktarları ve değerleri üzerinden şirket pay defterine ortak olarak kaydedilmiştir. İSDEMİR tarafından hak sahipleri için bastırılan nama yazılı muvakkat pay senedi ilmühaberlerinin İsdemir Vakfı’na teslimini müteakip de, bu ilmühaberlerin hak sahiplerine dağıtımı yapılmıştır. İSDEMİR, halen özel hukuk kişiliğini haiz bir anonim şirket olarak faaliyetini sürdürmekte olduğundan, dağıtımı yapılan hisselerin Borsa’da işlem görüp görmeyeceği hakkında bilgi almak üzere İSDEMİR nezdinde girişimde bulunulması uygun olacaktır. Bilgilerinize.
BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Etiketler: İSÇEİD - Bayram Özarslan - isdemir - hisse senedi - satılık - İSDEMİR - %11'Lik hisse - Sahipleri - Dikkatine - HAK-İŞ - Mali Sekreteri - Bayram Altun - İSDEMİR - İsdemir vakfı - isdemir hak sahipleri -

Diğer HATAY haberleri

  • PAYLAŞ