Bugün 4 Aralık Dünya Madencilik Günü

Bugün 4 Aralık Dünya Madencilik Günü
Neden 4 Aralık Madenciler Günü? Roma İmparatorluğu zamanında babasının gazabından kaçan Santa Barbara isimli, sarışın, mavi gözlü bir kızcağız bir mağaraya sığınıyor ve o mağarada çalışan madencileri koruduğuna inanıldığı için madencilerin koruyucu azizesi ilan ediliyor ve bu kız o tarihte Roma İmparatorluğu döneminde İzmit'te yaşaması nedeniyle, önce Anadolu'da 4 Aralık Madenciler Günü ilan ediliyor. Ondan sonra da tüm dünyada 4 Aralık Dünya Madenciler Günü olarak kutlanmaktadır. 04.12.2018 00:15
Enerji, yaşam demektir, canlılık demektir. Temel ihtiyaçlarımızın karşılanabilmesi, yaşamın sürdürülebilmesi için olmazsa olmaz temel ihtiyacımız "enerji" deyince akla öncelikle maden gelir, petrol gelir, kömür gelir. Madencilik sektörü sanayileşmenin lokomotifidir, uluslararası stratejik bir öneme sahiptir. Günümüzde madencilik ekonomik bir olgu olmanın da ötesine geçerek askerî politikaların bir bileşeni hâline gelmiştir. Kendi kaynaklarını yok sayan, kendi kaynaklarını kendi ihtiyacı için kullanamayan ülkelerin kalkınması mümkün değildir.
Gelişmekte olan Türkiye, bir yandan nüfus artışını besleyecek yatırım ve üretim yapmak durumundadır, bir yandan da fert başına düşen gayrisafi millî hasılayı artırmak, refah düzeyini yükseltmek zorundadır. Bu da yer altı kaynaklarını ekonomiye kazandırmak ve gayrisafi millî hasıla içindeki yer altı kaynaklarının payını artırmakla mümkündür.
Gerçek sahibi halkımız olan ve tükenme, yenilenemez özelliklerinden dolayı gelecek nesillerin de söz sahibi olduğu madencilik sektöründe madenlerimiz işletilirken kamu yararı gözetilerek planlanması ve üretilmesi gereği vardır.
Madenciliğin  sorunlarına çözüm üretmek ve uygulamak ülkeyi yönetenlerin ve siyasi iktidarların asli görevidir. Dünya Madenciler Günü'müzü kutladığımız 4 Aralık'a madencilik sektöründe hiçbir sorunun çözülemediği  ortadadir. 
Bütün bu olumsuzluklara rağmen Dünya Madenciler Günü'müzü daha güzel ortamlarda neşeyle kutlayacağımız günlerin geleceği inancıyla maden kazalarında yaşamlarını yitiren maden mühendislerinin, maden işçilerinin, maden emekçilerinin, maden işverenlerinin Dünya Madenciler Günü'nü bir kez daha kutluyoruz, onların anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.

Etiketler: 4 Aralık Dünya Madencilik Günü - 4 Aralık - Dünya - Madencilik - Günü - kömür ocağı - trafo patlaması - Manisa - kömür ocağı yangın - kömür madeni yangın - soma kömür madeni yangın - Manisa Soma - Soma kömür ocağı yangın - Soma - omacc - omaccart - omacc medya - omer akkanim - ömer akkanım - omacc medya web tv -

Diğer İSG haberleri

  • PAYLAŞ