sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop

Düşman Dostun Zıttı mı?

Düşman ve dost kelimeleri bir çok yerde birlikte kullanılırlar.


Düşman ve dost kelimeleri bir çok yerde birlikte kullanılırlar. Birbirine zıt anlamlı kelime olduklarının tartışmayız bile. Aslında böyle midir? Düşman kelimesinin anlamını incelemek gerekir belki. Düşman, yok etmek, ya da zarar vermek istediğimiz, çoğu zamanda çıkarlarımızın birbirine zıt olduğu kişi, ulus, topluluk, ülke ya da kurumdur. Aynı çıkarlara dayalı dostluklar olabileceği gibi, bazen dostluklar bir çıkara dayanmayabilir. Bu durumda dost kelimesinin düşmana zıt anlam taşıdığını söyleyemeyiz. Ancak bu tanımlama özellikle ülkelerarası ilişkilerde daha çok yerine oturmaktadır. Ne olursa olsun düşmanlık hissi insanın yaşam kalitesini artırmaz ve mutluluğa götürmez. Düşmanlıklar böler, parçalar ve yok eder. Bazen iki tarafı birden yok eder. O nedenle düşmanlığın hiçbir türü toplamda insanlığa fayda sağlamaz. 

  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 4059