Künye

OMACC MEDYA
Türkiye`nin Haber Sitesi

Sahibi ve Genel Koordinatörü
ÖMER AKKANIM
OMACCMEDYA

Tel.: 532 740 96 39
omaccart@omaccart.net


WEB ÜZERİNDEN YAYIN YAPAN GÜNCEL HABER PORTALIDIR.
İNTERNET YAYINCILARI DERNEĞİ ÜYESİDİR
YAZILI HER HANGİ BİR YAYIN ORGANI YOKTUR.
TİCARİ BİR FALİYETİ YOKTUR.


OMACC MEDYA
*Haber Basın Ahlak İlkelerine uymayı kabul eder.
*Her türlü yazı ve yorumlardan yazarları sorumludur.
*Yazarlar kendi köşelerinde yazdıkları  yazılardan kendileri sorumludur.
*Yazarların yazılarından kaynaklanan davalardan doğan tazminat kendileri tarafından ödenir.
*Yayınlanan haber ve makalelerden yazarları ve yorum yapan kişiler sorumludur, 
bu kişiler bunu peşinen kabul etmiş olurlar.
*Verilen linklerden ve bu linklerden yapılan alıntılardan muhatapları-kaynakları sorumludur.

 OMACC MEDYA İLKELERİ

*Elde ettiği haber niteliğindeki bilgiyi objektif olarak, gerçekleri saptırmadan, hiçbir baskının etkisinde kalmadan, ulusal çıkarlar doğrultusunda kamuoyu ile paylaşır. 

*Mesleki çalışmalarını her türlü çıkar ve nüfuz ilişkisinin dışında tutar.

*Yayın görevini yerine getirirken, mesleğin saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlardan uzak durur. 

*Yayınlarında hiç kimseyi ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi veya ilişkisi, dini inançları veya
fiziki kusurları nedeniyle aşağılamaz, kınamaz.

*Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını,
aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı yayın yapmaz. 

*Yayınlarda kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya
iftira niteliği taşıyan lakap ve ifadeler kullanmaz.

*Kişillerin yada kurumların suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilmez.

*İnandırıcı makul nedenler gösterilmedikçe kimse, yasaların suç saydığı eylemlerle itham edilmez.

*Kişilerin özel yaşamı ilgilinin açık veya kapalı rızası olduğu anlamına gelen yaşam şekli ve
kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında yayınlara konu edilmez.

*Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, ciddi bir biçimde kamu yararı gerektirmedikçe yayınlanmaz.

*Haber kaynağının kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı haller hariç gizliliğine azami saygı ve titizlik gösterir.

*Şiddet ve zorbalığı özendirici veya kışkırtıcı, çocukları olumsuz yönde etkileyici, bireyler, topluluklar ve
uluslararasında nefret ve düşmanlığı körükleyici yayın yapmaktan kaçınır.

*Yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı gösterilir, gereği yapılır.